कोटेशन आब्हान सम्बन्धी सुचना :-

0
63

आगामी नयाँ बर्ष २०८० सालको भित्ते पात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशन सम्बन्धी संलग्न प्रकाशित सुचना बमोजिम छपाई गर्न इच्छुक छापाखाना संचालकहरुले तोकिएको मिती भित्र शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here