२०८० सालको भित्ते पात्रो (क्यालेन्डर) वितरण भैरहेको बारे सूचना

0
20

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

२०८० सालको भित्ते पात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशन भई संस्थामा आई सकेकोले आ-आफ्नो प्रती बुझीलानुहुन सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभाबहरुमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here