See our latest stories

written by our lovely staff members

रक्तदान जीवनदान”! रक्तदान जीबनदान ! “

रक्तदान कार्यक्रममा उपस्थित भइ रक्तदान गरि पुन्य कमाऔं । मिति...

एम्बुलेन्स लिलाम बिक्रीको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना :-

यस् संस्थाबाट सन्चालित एम्बुलेन्स गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गरिने भएकोले इच्छुक ब्यक्ती, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५...

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।। वार्षिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना :-

वार्षिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना :-