सुबिधा सम्पन्न सभा हल – nepa.coop.np

सुबिधा सम्पन्न सभा हल

यस नेपा: बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था इटहरी,धरान रोड सुनसरी मा ३००-४०० जना सम्म सहभागी हरु अटाउने सुबिधा सम्पन्न सभा हाल भाडामा उपलब्ध छ।

थप जानकारीको लागि
कार्यालय सम्पर्क : ०२५५८५८१२

धन्यवाद।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *