रेमिट्यान्स – nepa.coop.np

रेमिट्यान्स

यस नेपा: बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था मा  निम्न कम्पनि मार्फत संसारको कुनै पनि देस बाट आएको रकम भुक्तानी लिन तथा नेपाल भरि जुन सुकै ठाउमा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था छ।

     

     

     

     

Facebook Comments Box